přilepovací štítek označení podstránky úvod
přilepovací štítek, odkaz na úvod přilepovací štítek, odkaz na služby přilepovací štítek, odkaz na ceník
přilepovací štítek, odkaz na o mně přilepovací štítek, odkaz na reference přilepovací štítek, odkaz na faq

Často kladené otázky

Jaké jsou Všeobecné obchodní podmínky?

Všeobecné obchodní podmínky neboli podmínky spolupráce jsou následující:

Odesláním jakékoli poptávky či přihlášky do kurzu klient stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s aktuálně platným zákoníkem ČR. Odesláním objednávky veřejného kurzu klient stvrzuje, že se seznámil také s podmínkami konkrétního kurzu (cena zahrnuje/nezahrnuje). Odesláním poptávky tlumočení/překladu klient stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami zadávání a výkonu tlumočení/překladu.

Cena jazykových lekcí, kurzů, překladů a tlumočení se řídí aktuálním ceníkem platným v době odeslání objednávky dané služby.

Platba za poskytované služby probíhá převodem na bankovní účet.

V případě jazykových lekcí a kurzů probíhá platba za výuku v plné výši vždy ještě před započetím výuky, není-li v podmínkách konkrétního kurzu uvedeno jinak. V případě překladů a tlumočení se termín platby odvíjí od individuální dohody.

V případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků může být veřejný kurz zrušen. V takovém případě budou přihlášení studenti o této skutečnosti neprodleně informováni, stejně tak jim bude bezodkladně vrácena platba za kurz.

Při tlumočení mimo Hlučín/Ostravu je výkon práce zahájen hodinou odjezdu a ukončen hodinou návratu. Náklady na dopravu hradí zadavatel zakázky. V případě vícedenního tlumočení mimo Hlučín či Ostravu je zadavatel povinen zajistit ubytování.

Zrušení zakázky (cancellation policy) a změna termínu lekce:

• Individuální lekci jazykové výuky je možno bezplatně stornovat více než 48 hodin před jejím začátkem nebo do 18:00 hod. v pátek v případě, že je výuka plánovaná na pondělí, a to emailem, sms zprávou anebo telefonickým oznámením; v tom případě má student právo přerezervovat celý čas lekce na jiný termín.

o Termíny všech lekcí se určují hned na začátku spolupráce, již při sjednávání výuky a před její platbou. Přerezervace takto smluvených termínů výuky je možná u max. 25% lekcí z celkového počtu hodin smluvené výuky. Náhrada všech přerezervovaných lekcí (i jejích částí v případě přerezervování 50% času lekce) se musí uskutečnit nejpozději do týdne po smluveném konci kurzu.

• V případě storna lekce 48-24 hodin před jejím začátkem anebo v pátek po 18:00 či v sobotu v případě, že je výuka plánovaná na pondělí, má student právo na přerezervování poloviny času lekce, druhá polovina času lekce se považuje za proběhlou a není možné ji nahradit.

• V případě storna lekce méně než 24 hodin před jejím začátkem anebo během neděle, pakliže má je výuka plánovaná na pondělí, již není možno lekci přerezervovat na jiný termín, lekce se tak považuje za proběhlou a není možné ji nahradit.

• Objednávka veřejného kurzu je závazná. V případě zrušení účasti ze strany klienta podléhá uhrazená platba za kurz následujícím podmínkám:

o Při zrušení účasti více než 28 dní před počátečním dnem kurzu je storno poplatek 0%, klientovi bude vrácena platba za kurz v plné výši.

o Při zrušení účasti 14-27 dní před počátečním dnem kurzu je storno poplatek 50% z ceny kurzu.

o Při zrušení účasti 13 a méně dní před začátkem kurzu je storno poplatek 100% z ceny kurzu.

• Objednaný překlad není možno stornovat.

• Tlumočení je možno stornovat bezplatně více 5 dní před datem poskytování služby/prvním dnem poskytování vícedenní služby. Při stornu 3-5 dní před začátkem akce je klientovi účtován storno poplatek 50%. Při stornu méně než 3 dny před začátkem je účtován storno poplatek 100%.

Pozdní příchody a absence na lekci (no-show policy):

• Je na zodpovědnosti studentů docházet na lekce včas, a to jak v případě individuální, tak skupinové výuky; pozdní příchody lekci narušují a mohou tak ovlivnit její kvalitu.

• Pokud se student/skupina studentů nedostaví do deseti minut po začátku lekce, lekce bez náhrady propadá a považuje se za proběhlou.

• U veřejných kurzů není možno vracet poměrečnou část platby za lekce, kterých se klient, ať už z jakéhokoli důvodu, neúčastnil.

• V případě pozdního příchodu studenta/skupiny studentů do hodiny se doba konce vyučovací jednotky nemění.

Co je to Memrise online podpora učení?

https://www.memrise.com/ je internetová platforma vyvinutá pro výuku nejen cizích jazyků. Využívá moderní vědecké poznatky o lidském mozku, procesu učení a paměti a pomáhá svým uživatelům rychleji si osvojit důležité znalosti. Nespornou výhodou kurzu je také jeho časová nenáročnost, stačí Vám pár minut denně a brzy u sebe zaznamenáte znatelné zlepšení. Pro své studenty ve vybraných veřejných kurzech tvořím na této platformě na míru šité online kurzy, ve kterých si mohou osvěžit a upevnit ty nejdůležitější části právě probrané látky (a to zejména slovní zásoby), zopakovat si lekci před testem anebo dohnat část učiva, na kterou nebyli na lekci přítomni. Pro každý tematický celek probraný v kurzu je k dispozici vždy jeden online kurz.

Co je to Resumé lekce při absenci?

Resumé lekce při absenci je jednou z nadstandardních služeb, které poskytuji svým studentům veřejných kurzů. Jestliže se z jakéhokoli důvodu nemůžete na lekci dostavit, pošlu Vám emailem krátké shrnutí učiva, které jsme na lekci probrali, ať máte přehled, co jsme se v lekci během Vaší nepřítomnosti naučili a ať si můžete zameškanou látku do příští lekce dostudovat a přijít tak na hodinu připraveni.

Co je to Pravidelná evaluace pokroku?

Když má člověk cíl, kterého chce dosáhnout, je jedním z důležitých kroků v cestě za touto vysněnou metou pravidelná kontrola toho, zda postupujeme správným směrem a k cíli se opravdu blížíme. Jinými slovy, čas od času je potřeba se na chvilku zastavit a zkontrolovat aktuální pozici: přibližujeme se ke svému cíli, nebo jen přešlapujeme na místě či se od něj dokonce vzdalujeme? Z tohoto důvodu ve veřejných kurzech se studenty vždy na konci každého tematického celku píšeme test, který také ihned v hodině společně vyhodnotíme. Každý student tak získá dvě cenné informace: jednak ví, do jaké míry se mu učivo daného celku podařilo procentuelně zvládnout, jednak má šanci zjistit, která konkrétní témata už má v malíku a která naopak ještě potřebuje procvičit. V individuálních lekcích může evaluace probíhat také ve formě testu, anebo jinou formou dle vzájemné domluvy.

Co jsou to Online skype konzultace?

Online skype konzultace je jednou z nadstandardních služeb, kterou nabízím svým studentům. Jedná se o službu určenou pro všechny mé studenty, ať už studují ve veřejných nebo individuálních kurzech. V týdnech během semestru, kdy probíhá výuka, mám každý týden vypsánu jednu hodinu, kdy jsem přítomna na Skype chatu a kterou mí studenti mohou využít pro konzultace ohledně jakýchkoli otázek či pochybností souvisejících s cizím jazykem, kterému se u mě učí. Ať už si nejsou jisti, jak přesně vypracovat domácí úkol, při sledování španělského či anglického filmu narazili na frázi, jejíž význam ne a ne rozlousknout, nebo chtějí poradit ohledně cestování do španělsky či anglicky mluvících zemí, v tuto hodinu jsem tady pro ně.

S jakými materiály se při výuce pracuje?

Hlavním, ovšem zdaleka ne jediným zdrojem materiálů při výuce je učebnice (popř. také pracovní sešit, slovníček, CD či jiné doplňkové materiály příslušející k učebnici). Konkrétní učebnici, kterou budete pro Váš kurz potřebovat, najdete uvedenu v detailu Vámi zvoleného kurzu. Kromě učebnice budeme v hodině využívat pestrou škálu dalších materiálů. Některé Vám před hodinou zašlu na email, jiné Vám přinesu přímo na lekci. Pracovat tak budeme s videoklipy, pracovními listy, křížovkami, nejrůznějšími hrami, kartičkami a spoustou dalších věcí, nechte se překvapit :-)

Jak mohu poptat individuální kurz?

Použijte poptávkový formulář uvedený přímo v sekci individuálních kurzů, formulář v záložce Kontaktujte mne, anebo mi zkrátka napište email na klarasolarova@email.cz. Pokud máte raději telefonický kontakt, zanechte mi v emailu své telefonní číslo, zavolám Vám.

Jak si mohu objednat veřejný kurz?

Použijte přihlášku ve formátu pdf. Odkaz pro stažení aktuální přihlášky naleznete v sekci Služby-Veřejné kurzy-Aktuální kurzy. Přihlášku si vytiskněte, vyplňte a následně buď naskenujte anebo vyfoťte tak, aby byla čitelná, a zašlete na email klarasolarova@email.cz. Jakmile Vám přijetí přihlášky potvrdím, Vaše místo v kurzu je pro Vás rezervováno. Mějte prosím na paměti, že objednávka veřejného kurzu je závazná.

Do kdy je třeba se na veřejný kurz přihlásit?

Nejpozději do jeho začátku, ale čím dříve se přihlásíte, tím lépe, poněvadž v případě nedostatečného počtu nahlášených účastníků může dojít ke zrušení kurzu. Pokud jsou v kurzu volná místa, je možno kdykoli přistoupit také do již probíhajícího kurzu.

Jak mohu poptat překlad či tlumočení?

Použijte poptávkový formulář uvedený přímo v sekci překladů a tlumočení, formulář v záložce Kontaktujte mne, anebo mi zkrátka napište email na klarasolarova@email.cz. Pokud máte raději telefonický kontakt, zanechte mi v emailu své telefonní číslo, zavolám Vám; výsledný soubor požadavků, překládaný text nebo podklady pro tlumočení je ale nakonec vždy třeba zaslat emailem.

Jak probíhá platba za objednané služby?

Platba standardně probíhá převodem na bankovní účet, jehož číslo je klientovi sděleno při potvrzení objednávky.

Proč není možné platit platební kartou?

Důvodem je to, že bankovní instituce si při platbě platební kartou za tuto transakci z uhrazené částky strhnou nemalý poplatek. Zavedení možnosti plateb platební kartou by tedy vedlo ke zbytečnému navýšení cen mých služeb.

Proč je občas obtížnější zastihnout Vás na telefonu?

Podstatná část mé pracovní náplně spočívá ve výuce a když jsem na hodině se svými studenty, věnuji jim samozřejmě 100% pozornost, proto nemohu odpovídat na příchozí hovory. Když mi ale pošlete smsku anebo mi Váš telefonický kontakt zašlete do emailu, zavolám Vám, jakmile budu moci.

Co je to sociální stipendium?

Sociální stipendium je benefit, který umožňuje, aby se do mých kurzů pro dospělou veřejnost zapojili i studenti z řad sociálně znevýhodněných občanů, tj. osoby, kterým jejich tísnivá finanční situace neumožňuje se studia v mých kurzech zúčastnit za standardních podmínek.

Výběrové řízení pro sociální stipendium vypisuji 2x ročně, vždy před začátkem semestru. Výběrové řízení probíhá na základě motivačního dopisu, v případě potřeby pak také na základě telefonického či osobního pohovoru.

Student, jemuž je sociální stipendium uděleno, má možnost studovat v kterémkoli z mých aktuálně vypsaných veřejných kurzů za symbolickou cenu 500,- Kč za celý semestr výuky. Všechny ostatní podmínky kurzu (co cena zahrnuje a nezahrnuje) jsou pro držitele stipendia naprosto totožné s běžnými studenty.

O sociální stipendium může požádat každý občan ČR ve věku 15 let a více, kterému jeho tíživá situace nedovoluje financovat kurz za standardní cenu. Přihlásit se tak může např. mladý student ze sociálně znevýhodněné rodiny, maminka na mateřské dovolené nebo třeba senior, který se nachází ve finanční tísni. Stipendium má za úkol umožnit studentovi studium bez ohledu na jeho finanční zázemí či věk, důležitá je pouze chuť se vzdělávat.

Pro letní semestr roku 2017 je v tomto stipendijním programu k dispozici 1 místo. Zájemci o stipendium se mohou hlásit do 31.1.2017 včetně.

Máte-li zájem se přihlásit do výběrového řízení o sociální stipendium, napište mi prosím email na adresu klarasolarova@email.cz. Do předmětu uveďte heslo „sociální stipendium“. Do zprávy uveďte název, místo a termín kurzu, ve kterém máte zájem studovat; povězte mi o své motivaci, tedy proč si přejete studovat daný jazyk, jaké máte s jeho studiem dosavadní zkušenosti a proč si přejete studovat právě v mém kurzu; popište, proč se domníváte, že je možné Vás kvalifikovat jako vhodného adepta; vysvětlete, proč věříte, že by mělo být stipendium uděleno právě Vám. Na závěr motivačního dopisu prosím připojte čestné prohlášení o tom, že všechny Vámi poskytnuté informace jsou pravdivé. Nezapomeňte také přidat kontakty na sebe (email, telefon, adresa) a osobní údaje stejné, jako se vyplňují ve standardní přihlášce do kurzu. Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vybraný adept bude uvědoměn o obdržení stipendia nejpozději den před začátkem vybraného kurzu. Pokud by se držitelem stipendia vybraný kurz pro nedostatek zájemců neotevřel, bude tento mít možnost si vybrat jiný kurz. Pakliže by si držitel stipendia žádný náhradní kurz nezvolil, nárok na stipendium zaniká a stipendium může být případně převedeno na jiného vhodného adepta.

Poplatek 500,- Kč je třeba uhradit v hotovosti na první lekci kurzu.

Z důvodu ochrany osobních údajů a osobní pověsti se identita studenta, který privilegium obdržel, nesděluje veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dobročinný projekt, není možno stipendium žádným způsobem vymáhat. Na stipendium nevzniká žádný právní ani jiný nárok, uděluji jej dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě informací poskytnutých zájemci o stipendium.

Vyhrazuji si právo stipendium neudělit v případě, že se pro něj nenajde vhodný adept. Vyhrazuji si také právo stipendijní program kdykoli bez náhrady zrušit.

Co znamenají jednotlivé vstupní úrovně kurzů?

Vstupní úrovně kurzů jsou označeny podle Společného Evropského Referenčního rámce. Ten definuje celkem 6 úrovní znalosti cizího jazyka, jsou to úrovně A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

Úroveň A0 označuje úplné začátečníky, tedy studenty bez jakékoli znalosti daného jazyka. Studenti, kteří jsou schopni se dorozumět na úrovni A1 či A2, jsou uživatelé základů jazyka. Studenti, kteří komunikují na úrovni B1 či B2, jsou mírně pokročilí, samostatní uživatelé jazyka. Dále pak student, který ovládá jazyk na úrovni C1 je velmi pokročilý a student vládnoucí cizím jazykem na úrovni C2 má jazykové schopnosti srovnatelné s rodilým mluvčím.

Zvládnutí každé jednotlivé úrovně je pak rozděleno do několika po sobě jdoucích kurzů, např. úroveň B1 je rozdělena do kurzů B1.1, B1.2, B1.3 a B1.4.

Podrobnou charakteristiku toho, co by měl student na každé z těchto šesti jazykových úrovní zvládnout, najdete například na tomto odkazu.

Nejste-li si jisti, jaká je Vaše jazyková úroveň a který kurz je pro Vás tedy vhodný, kontaktujte mne, ráda Vám s výběrem pomohu.