Mgr. Klára Solařová

Jazykové kurzy pro náročné

přilepovací štítek, odkaz na Úvod přilepovací štítek, odkaz na Služby přilepovací štítek, odkaz na Ceník
přilepovací štítek, odkaz na O mně přilepovací štítek, odkaz na Reference přilepovací štítek, odkaz na Faq
přilepovací štítek, odkaz na Napište mi
přilepovací štítek, odkaz na blog
profilový obrázek

Vzdělání

Vystudovala jsem nejprve bakalářský obor Filologie: Anglický jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura a následně navazující magisterský obor Učitelství angličtiny a španělštiny pro střední školy. Své znalosti jsem si dále rozšířila studiem Geografie. Během magisterského studia jsem pracovala na katedře románských jazyků Ostravské univerzity jako studentská vědecká síla. Účastním se rozličných vzdělávacích akcí a metodických seminářů, a to např. workshopů In Service Teacher Development Course: Metodické vzdělávání učitelů – komunikativní výuka gramatiky nebo Your Space: Character, story, fiction – facilitating learning in the classroom. Zapojila jsem se také do 20. ročníku prestižní soutěže Premio Iberoamericano, vypisované velvyslanectvími hispanofonních a lusofonních zemí. Mám za sebou také řadu pobytů v zahraničí, konkrétně např. v Peru, Ekvádoru, Brazílii, Španělsku, Německu,... Jsem také držitelem nejvyššī úrovně certifikátu znalosti španělského jazyka a kulturních souvislostí Diploma de Español como Lengua Extranjera, úrovně C2.

Praxe

Rok a půl jsem vyučovala španělštinu na Ostravské univerzitě, průběžně jsem navázala spolupráci s několika středními školami, jazykovými agenturami i mnoha jednotlivými zájemci o studium, jež jsem vyučovala jak anglický, tak španělský jazyk. Nynī připravuji již čtvrtý ročník skupinových jazykových kurzů pro veřejnost. Tlumočila jsem např. na mezinárodním uměleckém kurzu Summer School of Early Music, v českém centru v Madridu během WYD 2011 anebo při mezinárodní vizitaci františkánského řádu v Praze a interview s generální ministryní Encarnación del Pozo pro Katolický týdeník a návštěvě čínské delegace na fakultě umění Ostravké univerzity. Spolupracovala jsem také s Minikinem kavárna při simultánním časování titulků filmů během Festivalu španělských filmů a podílela se na překladu knihy Stephena Kendricka Love Dare.

Moje filosofie

Věřím, že lektor je pro studenta v prvé řadě odborným konzultantem a koučem. Studentovi, který přichází s touhou naučit se či vypilovat cizí jazyk, lektor pomůže definovat cíl, ukáže mu směr, kterým se dát, aby bylo cíle dosaženo v nejkratším možném čase, a poskytne efektivní nástroje, jak k vytyčenému cíli dospět. Nejsem přítelem tvrzení, že cizí jazyk se lze naučit bez jakékoli námahy. I při studiu totiž platí, že bez práce nejsou koláče, aneb získání jakékoli dovednost vyžaduje určitou snahu. Dobrý lektor Vám ale cestu k těmto „koláčům“ výrazně usnadní, ukáže Vám, jak je získat efektivněji a také jak zařídit, aby pro Vás bylo pečení příjemné a výsledek aby lépe chutnal :) Nejraději pracuji s motivovanými studenty, kteří ví, co chtějí, a jsou ochotni pro to něco udělat. Ráda uplatňuji Komenského koncept „škola hrou“ a ve výuce využívám široké spektrum jak tradičních, tak moderních výukových metod: mé lekce Vás budou bavit. Vaše spokojenost a kvalitně odvedená práce je pro mne na prvním místě. Kladu důraz na přátelské jednání se zákazníky, pečlivost při práci, dochvilnost a dodržování smluvených termínů. Zásadně přijímám pouze takové zakázky, u kterých jsem si jistá, že je mohu vypracovat ve 100% kvalitě.

Výuka angličtiny a španělštiny

Individuální výuka

Individuální výuka je zcela na domluvě s klientem. Je určena pro každého, kdo chce ve studiu postupovat nadstandardním tempem a přeje si, aby mu lektor na hodině věnoval 100% pozornost. Zvláště vhodný je tento typ výuky pro studenty, kteří mají individuální požadavky ohledně náplně kurzu, tempa probírání učiva či času konání lekcí.

Mám zájem o individuální kurzarrow link to subsection

Veřejné kurzy

Kurzy určené pro dospělou veřejnost jsou vhodné pro každého studenta, který se rád setkává a učí společně s druhými lidmi. Kurzy jsou vedeny v přátelské atmosféře, jsou dynamické a nabité množstvím různorodých aktivit, které Vám pomohou si jazyk snadněji osvojit. U těchto kurzů je v ceně zahrnuto mnoho nadstandardních službeb, které Vám Vaše studium zefektivní a zpříjemní.

Mám zájem o veřejný kurzarrow link to subsection

Tlumočení & překlady

Překlady vypracovávám jednosměrně - z angličtiny/španělštiny do češtiny. Tlumočím obousměrně - tj. z angličtiny/španělštiny do češtiny i z češtiny do agličtiny/španělštiny; tlumočení mohu nabídnout konsekutivní či doprovodné. Ještě před zadáním poptávky, ať už ohledně tlumočení, či překladu, se prosím seznamte s Podmínkami spolupráce. Najdete je v sekci FAQ.

FAQ

Jaké jsou Všeobecné obchodní podmínky?

Všeobecné obchodní podmínky neboli podmínky spolupráce jsou následující:

Odesláním jakékoli poptávky či přihlášky do kurzu klient stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s aktuálně platným zákoníkem ČR. Odesláním objednávky veřejného kurzu klient stvrzuje, že se seznámil také s podmínkami konkrétního kurzu (cena zahrnuje/nezahrnuje). Odesláním poptávky tlumočení/překladu klient stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami zadávání a výkonu tlumočení/překladu.

Cena jazykových lekcí, kurzů, překladů a tlumočení se řídí aktuálním ceníkem platným v době odeslání objednávky dané služby.

Platba za poskytované služby probíhá převodem na bankovní účet.

V případě jazykových lekcí a kurzů probíhá platba za výuku v plné výši vždy ještě před započetím výuky, není-li v podmínkách konkrétního kurzu uvedeno jinak. V případě překladů a tlumočení se termín platby odvíjí od individuální dohody.

V případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků může být veřejný kurz zrušen. V takovém případě budou přihlášení studenti o této skutečnosti neprodleně informováni, stejně tak jim bude bezodkladně vrácena platba za kurz.

Při tlumočení mimo Hlučín/Ostravu je výkon práce zahájen hodinou odjezdu a ukončen hodinou návratu. Náklady na dopravu hradí zadavatel zakázky. V případě vícedenního tlumočení mimo Hlučín či Ostravu je zadavatel povinen zajistit ubytování.

Zrušení zakázky (cancellation policy) a změna termínu lekce:

• Individuální lekci jazykové výuky je možno bezplatně stornovat více než 48 hodin před jejím začátkem nebo do 18:00 hod. v pátek v případě, že je výuka plánovaná na pondělí, a to emailem, sms zprávou anebo telefonickým oznámením; v tom případě má student právo přerezervovat celý čas lekce na jiný termín.

o Termíny všech lekcí se určují hned na začátku spolupráce, již při sjednávání výuky a před její platbou. Přerezervace takto smluvených termínů výuky je možná u max. 25% lekcí z celkového počtu hodin smluvené výuky. Náhrada všech přerezervovaných lekcí (i jejích částí v případě přerezervování 50% času lekce) se musí uskutečnit nejpozději do týdne po smluveném konci kurzu.

• V případě storna lekce 48-24 hodin před jejím začátkem anebo v pátek po 18:00 či v sobotu v případě, že je výuka plánovaná na pondělí, má student právo na přerezervování poloviny času lekce, druhá polovina času lekce se považuje za proběhlou a není možné ji nahradit.

• V případě storna lekce méně než 24 hodin před jejím začátkem anebo během neděle, pakliže má je výuka plánovaná na pondělí, již není možno lekci přerezervovat na jiný termín, lekce se tak považuje za proběhlou a není možné ji nahradit.

• Objednávka veřejného kurzu je závazná. V případě zrušení účasti ze strany klienta podléhá uhrazená platba za kurz následujícím podmínkám:

o Při zrušení účasti více než 28 dní před počátečním dnem kurzu je storno poplatek 0%, klientovi bude vrácena platba za kurz v plné výši.

o Při zrušení účasti 14-27 dní před počátečním dnem kurzu je storno poplatek 50% z ceny kurzu.

o Při zrušení účasti 13 a méně dní před začátkem kurzu je storno poplatek 100% z ceny kurzu.

• Objednaný překlad není možno stornovat.

• Tlumočení je možno stornovat bezplatně více 5 dní před datem poskytování služby/prvním dnem poskytování vícedenní služby. Při stornu 3-5 dní před začátkem akce je klientovi účtován storno poplatek 50%. Při stornu méně než 3 dny před začátkem je účtován storno poplatek 100%.

Pozdní příchody a absence na lekci (no-show policy):

• Je na zodpovědnosti studentů docházet na lekce včas, a to jak v případě individuální, tak skupinové výuky; pozdní příchody lekci narušují a mohou tak ovlivnit její kvalitu.

• Pokud se student/skupina studentů nedostaví do deseti minut po začátku lekce, lekce bez náhrady propadá a považuje se za proběhlou.

• U veřejných kurzů není možno vracet poměrečnou část platby za lekce, kterých se klient, ať už z jakéhokoli důvodu, neúčastnil.

• V případě pozdního příchodu studenta/skupiny studentů do hodiny se doba konce vyučovací jednotky nemění.

Co je to Memrise online podpora učení?

https://www.memrise.com/ je internetová platforma vyvinutá pro výuku nejen cizích jazyků. Využívá moderní vědecké poznatky o lidském mozku, procesu učení a paměti a pomáhá svým uživatelům rychleji si osvojit důležité znalosti. Nespornou výhodou kurzu je také jeho časová nenáročnost, stačí Vám pár minut denně a brzy u sebe zaznamenáte znatelné zlepšení. Pro své studenty ve vybraných veřejných kurzech tvořím na této platformě na míru šité online kurzy, ve kterých si mohou osvěžit a upevnit ty nejdůležitější části právě probrané látky (a to zejména slovní zásoby), zopakovat si lekci před testem anebo dohnat část učiva, na kterou nebyli na lekci přítomni. Pro každý tematický celek probraný v kurzu je k dispozici vždy jeden online kurz.

Co je to Resumé lekce při absenci?

Resumé lekce při absenci je jednou z nadstandardních služeb, které poskytuji svým studentům veřejných kurzů. Jestliže se z jakéhokoli důvodu nemůžete na lekci dostavit, pošlu Vám emailem krátké shrnutí učiva, které jsme na lekci probrali, ať máte přehled, co jsme se v lekci během Vaší nepřítomnosti naučili a ať si můžete zameškanou látku do příští lekce dostudovat a přijít tak na hodinu připraveni.

Co je to Pravidelná evaluace pokroku?

Když má člověk cíl, kterého chce dosáhnout, je jedním z důležitých kroků v cestě za touto vysněnou metou pravidelná kontrola toho, zda postupujeme správným směrem a k cíli se opravdu blížíme. Jinými slovy, čas od času je potřeba se na chvilku zastavit a zkontrolovat aktuální pozici: přibližujeme se ke svému cíli, nebo jen přešlapujeme na místě či se od něj dokonce vzdalujeme? Z tohoto důvodu ve veřejných kurzech se studenty vždy na konci každého tematického celku píšeme test, který také ihned v hodině společně vyhodnotíme. Každý student tak získá dvě cenné informace: jednak ví, do jaké míry se mu učivo daného celku podařilo procentuelně zvládnout, jednak má šanci zjistit, která konkrétní témata už má v malíku a která naopak ještě potřebuje procvičit. V individuálních lekcích může evaluace probíhat také ve formě testu, anebo jinou formou dle vzájemné domluvy.

Napište mi

Vážení studenti,

tento kontaktní formulář je dočasně mimo provoz. Obracejte se na mne prosím přímo prostřednictvím emailu klarasolarova@email.cz, k zastižení jsem také na tel. čísle +420 774 564 724. Děkuji Vám za vstřícnost!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kdykoli něco potřebujete, napište mi email. Preferujete-li telefonický kontakt, zanechte mi zde své telefonní číslo společně s krátkou informací o tom, o čem si budete přát se mnou mluvit; ozvu se Vám. Pokud se rozhodnete mě kontaktovat telefonicky a já Vám na Váš telefonát nemohu odpovědět, omluvte mne prosím, právě vyučuji; zavolám Vám, jakmile to bude možné.

V pracovní dny na emaily odpovídám obvykle obratem; pokud Vám má odpověď nedorazí do 48 hodin, znamená to, že Váš email ke mně z nějakého důvodu nedorazil, kontaktujte mne prosím znovu, anebo mi zkuste zavolat.

* povinné položky

Kontakt

Vážení zájemci o studium,
v současnosti nepřijímám nové studenty. Pokud si přejete, abych Vás informovala, jakmile bude zápis do kurzů znovu otevřen, zaregistrujte se prosím do tohoto pořadníku.
Děkuji Vám za přízeň a přeji pěkný den!

Mgr. Klára Solařová
Tel. č.: +420 774 564 724
Email: klarasolarova@email.cz, jazykovekurzypronarocne@email.cz
IČO: 04233395. Nejsem plátcem DPH.
Adresa kurzů v Ostravě: Středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28
Adresa kurzů v Hlučíně: ZŠ Rovniny, Cihelní 8
Zásady zpracování osobních údajů naleznete zde

Konzultační hodiny

Vážení studenti,
online konzultační hodiny se konají
každý pátek od 09:30 do 10:30 hodin.
Těším se na Vaše dotazy!

Kurzy v Ostravě centru a v Hlučíně